• თბილისი
  • 9°C
  • 25 იანვარი, 2021
article

გოგო თუ ბიჭი? - როგორ გავიგოთ წინასწარ ბავშვის სქესი ხალხური მეთოდებით?

მომავალი დედების უმრავლესობას სურს, რაც შეიძლება სწრაფად გაიგოს საკუთარი შვილის სქესი. აღსანიშნავია, რომ თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიების საშუალებით, სურვილის ასრულება, მხოლოდ ორსულობის მეორე ტრიმესტრშია შესაძლებელი. ამასთანავე, ხანდახან შეცდომებსაც კი აქვს ადგილი. ამის შემდეგ კი რჩება მხოლოდ ერთი გზა, მომავალი დედა უნდა ენდოს ხალხურ მეთოდებს, რომლებიც დღეისათვის საკმაოდ ბევრია. ბავშვის სქესის გამოთვლა შემდეგი გზებით არის შესაძლებელი: მშობლების სისხლის ჯგუფით, ჩინური კალენდარითა და ჩასახვის თარიღით.

ბავშვის სქესის გამოთვლა ჩასახვის თარიღის საშუალებით:

როგორც ცნობილია, ბავშვის სქესი გარკვეულია ჩასახვის მომენტიდან. სპერმატოზოიდისა და კვერცხუჯრედის შერწყმისთანავე ყოველივე ცნობილია. „სქესი“ კვერცხუჯრედს არ აქვს, სქესობრივი გენის მატარებელი სპერმატოზოიდია. ასე რომ ბავშვის სქესი მხოლოდ მამაკაცზეა დამოკიდებული, კონკრეტულად მის სპერამტოზოიდზე.

თუ განაყოფიერება მოხდა X ქრომოსომის მატარებელი სპერმატოზოიდით, მაშინ ბავშვი მდედრობითი სქესის იქნება, თუ XY ქრომოსომით - დაიბადება ბიჭუნა. როგორც ცნობილია, განაყოფიერება შესაძლოა მოხდეს მხოლოდ ოვულაციის პერიოდში, როცა კვერცხუჯრედი საკვერცხიდან საშვილოსნოს მილში გადადის. აღსანიშნავია, რომ XY ქრომოსომის მატარებელი სპერმატოზოიდები გაცილებით სწრაფები არიან, ხოლო თუ თქვენ ბიჭი გსურთ, ეცადეთ განაყოფიერება ოვულაციის პირველივე დღეს მოხდეს.

ბავშვის სქესის გარკვევა მშობლების სისხლის ჯგუფის მიხედვით:

 

ეს მეტად საინტერესო თეორიაა, რომელიც საკმაოდ დიდი ხანია რაც არსებობს და დიდი სანდოობითაც სარგებლობს. მკვლევარების გარკვეული ჯგუფი თვლის, რომ ადამიანების სისხლის ჯგუფი რამდენიმე წელიწადში ერთხელ იცვლება. მამაკაცებში ეს პროცესი 4 წელიწადში ერთხელ, ქალბატონებში კი 3 წელიწადში ერთხელ მიმდინარეობს. ამიტომ, აუცილებელია მოცემული გზის გამოყენებამდე, მომავალმა მშობლებმა ზუსტად გაარკვიონ საკუთარი სისხლის ჯგუფი.

გამოთვლის მაგალითი:

მამაკაცი - 35 წლის, ქალი - 26 წლის.

35:3 = 11.6

26:4 = 6.5

შევხედოთ მოცემული ციფრების ბოლო რიცხვებს, მამაკაცი - 6, ქალბატონი - 5. გამოთვლებმა აჩვენეს, რომ მათ ქალიშვილი შეეძინებათ.

მართალია, შესაძლოა მაგალითმა არაფერი გითხრათ, მაგრამ ქვემოთ მოყვანილი ცხრილი აუცილებლად დაგეხმარებათ:

 

სისხლის ჯგუფი:                              მამა

დედა                    I                    II                    III                    IV

I                         გოგო            ბიჭი              გოგო               ბიჭი

II                        ბიჭი            გოგო              ბიჭი               გოგო

III                      გოგო            ბიჭი              ბიჭი                ბიჭი

VI                      ბიჭი             გოგო             ბიჭი                ბიჭი

 

ბავშვის სქესის განსაზღვრა მშობლის სისხლის რეზუსფაქტორის მიხედვით:

 

რეზუსფაქტორი                                მამა 

დედა                                   +                                   -

+                                        გოგო                           ბიჭი

-                                         ბიჭი                            გოგო

 

უძველესი ცხრილი, ჩანასახის სქესის გამოსათვლელად:

ქვემოთ მოცემული ცხრილის საშუალებით, შეძლებთ თქვენი მომავალი შვილის სქესის განსაზღვრას. ამბობენ, რომ ეს ჩინური კალენდარი უკვე 700 წელიწადია არსებობს. ამ კალენდარის ორიგინალი კი პეკინის სამეცნიერო ინსტიტუტშია დაცული.

ყველაფერი რაც ზუსტი გამოთვლებისთვის არის საჭირო, ეს განაყოფიერების ზუსტი თვის ცოდნაა.

 

დედის                                                 თვე

ასაკი     I     II     III     IV     V     VI     VII     VIII     IX     X     XI     XII

18          გ     ბ       გ       ბ      ბ       ბ       ბ         ბ        ბ        ბ       ბ       ბ     

19          ბ     გ                ბ       გ       ბ       ბ      ბ          ბ        ბ       გ       ბ       გ

20          გ     ბ       გ       ბ       ბ       ბ      ბ          ბ        ბ       გ        ბ       ბ   

21          ბ     გ       გ       გ       გ       გ      გ          გ       გ        გ        გ       გ

22          გ     ბ       ბ       გ       ბ       გ      გ          ბ       გ        გ        გ       გ

23          ბ     ბ       გ       ბ       ბ       გ      ბ          გ       ბ        ბ         ბ      გ

24          ბ     გ       ბ       ბ       გ       ბ      ბ          გ       გ        გ         გ      გ 

25          გ     ბ       ბ       გ       გ       ბ      გ          ბ       ბ        ბ         ბ       ბ

26          ბ     გ       ბ       გ       გ       ბ      გ          ბ       გ        გ         გ       გ

27          გ     ბ       გ       ბ       გ       გ      ბ          ბ       ბ        ბ         გ       ბ

28          ბ     გ       ბ       გ       გ       გ      ბ          ბ       ბ        ბ         გ       გ

29          გ      ბ      გ       გ       ბ       ბ      გ          გ       გ        ბ         ბ       ბ

30          ბ      გ      გ      გ        გ       გ      გ          გ       გ        გ         ბ       ბ

31          ბ      გ      ბ      გ        გ       გ      გ          გ       გ        გ         გ       ბ

32          ბ      გ      ბ      გ        გ       გ      გ          გ       გ        გ         გ       ბ

33         გ       ბ      გ      ბ        გ       გ      გ          ბ       გ        გ         გ       ბ

34         გ       გ      ბ      გ        გ       გ      გ          გ       გ        გ         ბ       ბ

35         ბ       ბ      გ      ბ        გ       გ      გ          ბ       გ        გ         ბ       ბ

36         გ       ბ      ბ      გ        ბ       გ      გ          გ       ბ        ბ         ბ       ბ

37         ბ       გ      ბ      ბ        გ       ბ      გ          ბ       გ        ბ         გ       ბ

38         გ       ბ      გ      ბ        ბ       გ      ბ          გ       ბ        გ         ბ       გ

39         ბ       გ      ბ      ბ        ბ       გ      გ          ბ       გ        გ         გ       გ

40         გ       ბ      გ      ბ        გ       ბ      ბ          გ       ბ        გ         ბ       გ

41         ბ       გ      ბ      გ        ბ       გ      ბ          ბ       გ        ბ         გ       ბ

42         გ       ბ      გ      ბ        გ       ბ      გ          ბ       ბ        გ         ბ       გ

43         ბ       გ      ბ      გ        ბ       გ      ბ          გ       ბ        ბ         ბ       ბ

44         ბ       ბ      გ      ბ        ბ       ბ      გ          ბ       გ        ბ         გ       გ

45         გ       ბ      ბ      გ        გ       გ      ბ          გ       ბ

თეგები :