• თბილისი
  • 28°C
  • 06 ივნისი, 2020
article

მნიშვნელოვანი პროექტები წალენჯიხაში 2013-2018 წლები

მნიშვნელოვანი პროექტები წალენჯიხაში 2013-2018 წლები

• დაიგო 50.9 კმ გზა

• აშენდა 38 ხიდი და ხიდ-ბოგირი

• ჩატარდა ნაპირსამაგრ 38 პროექტი

• განხორციელდა წყალმომარაგების პროექტები 

• მიმდინარეობს ჯვრის წყალმომარაგების ქსელის მშენებლობა


• შეიქმნა 1 საწარმო და გაფართოვდა 3 საწარმო

• დაფინანსდა მიკრო და მცირე მეწარმეობის - 86 პროექტი

• რეაბილიტაცია 20 სკოლა

• უფასო ტრანსპორტით უზრუნველყოფილია 30 სკოლის 1663 მოსწავლე

• სკოლის მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო სახელმძღვანელოებით

• აშენდა 4 საბავშვო ბაღი და სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა 32 საბავშვო ბაღში

• რეაბილიტირდა პროფესიული კოლეჯი „ლაკადა“/ იგეგმება სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა

• შეღავათიანი აგროკრედიტით ისარგებლა 105-მა პირმა

• შეიქმნა 13 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი

• დაფინანსდა ხეხილის ბაღის გაშენება

• აგროდაზღვევის ფარგლებში მოსავალი დააზღვია 427-მა პირმა. დაზღვეულ იქნა 1.2 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების მოსავალი

• დაფინანსდა ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია 325 ჰა ფართობზე
• პროექტ „მობილური ექსტენციის" ფარგლებში ფარგლებში 12 სოფელში 700-მდე ფერმერს გაეწია კონსულტაცია


• სახლი მიწის ნაკვეთით გადაეცა 49 დევნილ ოჯახს (პროგრამა „სოფლად სახლი“ )

• საცხოვრებელი ფართი დაუკანონდა 213 დევნილ ოჯახს

• ყველა მოქალაქისთვის სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის მიზნით ამოქმედდა საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა

• შესაძლებელი გახდა C ჰეპატიტით დაავადებული ყველა მოქალაქის უფასო მკურნალობა

• 30%-ით გაიზარდა სოფლის ექიმებისა და ექთნების ხელფასი

• საჩინოს თემში აშენდა ამბულატორია

• განახლდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკი

• დაიწყო სასწრაფო სამედიცინო დახმარების თანამშრომელთა ხელფასების მატება

• ყოველი მესამე და შემდეგი ბავშვის დაბადებისთვის დაწესებული ფულადი დახმარება უკვე მიიღო 278-მა ბავშვმა, გაიცა ჯამში 707 550 ლარი

• დაგეგმილია პოლიციის შენობის მშენებლობა წალენჯიხაში

• განახლდა პოლიციის ავტოპარკი. განახლების პროცესი გრძელდება

• გაიხსნა საზოგადოებრივი ცენტრი სოფელ ჯგალში

• რეაბილიტირდა სქურის ეკლესია

თეგები :