• თბილისი
  • 30°C
  • 22 ივნისი, 2018
article

ფოტორეპორტაჟი: როგორი იყო სასჯელაღსრულების დაწესებულებები დღემდე და როგორია დღეს

სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მნიშვნელოვანი რეფორმები მიმდინარეობს. რომელიც აღნიშნულ დაწესებულებაში მყოფ, თავისუფლებაშეზღუდულ პირთა მდგომარეობის გაუმჯობესებას ემსახურება.

მიმდინარე წელს დაინერგა ხანგრძლივი ვიდეო პაემანი, რომელიც მსჯავრდებულების რეაბილიტაციასა და ახლო ნათესავებთან ურთიერთობას შეუწყობს ხელს და მსჯავრდებულს საშუალებას მისცემს 24 საათი გაატაროს შვილთან, ნაშვილებთან, მეუღლესთან, მშობელთან, მშვილებელთან, დასთან და ძმასთან ერთად. ხანგრძლივი პაემნისთვის განკუთვნილ სამვარსკვლავიანი სასტუმროს სტანდარტების შესაბამის შენობაში, რომლის ფოტორეპორტაჟიც ,,პრესა.ჯიმ’’ უკვე შემოგთავაზათ, მსჯავრდებულისა და მისი სტუმრის კომფორტისთვის, ყოველგვარი პირობა არსებობს. არასრულწლოვანი ვიზიტორისთვის განთავსებულია დამატებითი საწოლი და სათამაშოები, ასევე, მოწყობილია ინდივიდუალური ეზოებიც.

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მიერ, ტუბერკულოზის დროულად გამოვლენის, გავრცელების, პრევენციისა და ეფექტური მკურნალობისთვის, მემორანდუმი გაფორმდა ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრთან. ტუბერკულოზის ეროვნული პროგრამიდან, სასჯელაღსრულების ყველა დაწესებულებაში მიმაგრებულია თითო სპეციალისტი, ტუბერკულოზური დაავადების ადრეული გამოვლენის, გადამდები ფორმების სეპარაციის, დიაგნოსტირებისა და შემდგომი კვალიფიციური მკურნალობისთვის, რაც ტუბერკულოზის კონტროლის ყველაზე ეფექტურ მეთოდს წარმოადგენს და თავის მხრივ, საუკეთესო პრევენციული ღონისძიებებია.

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მიერ, პენიტენციურ სისტემაში პროფესიული განათლება დაინერგა. მსჯავრდებულებს საშუალება ეძლევათ დაეუფლონ სხვადასხვა ხელობას და პროფესიას, როგორიცაა ბუღალტერია, ბიზნესმენეჯმენტი და სხვა. ასევე, უცხო ენისა და კომპიუტერის შემსწავლელ კურსებს. სასწავლო კურსის წარმატებით გავლის შემთხვევაში, მსჯავრდებულებს გადაეცემათ შესაბამისი სერთიფიკატები, რომლებსაც სასჯელის მოხდის შემდეგ გამოიყენებენ. მსჯავრდებულებს სხვადასხვა პროფესიებს უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლები შეასწავლიან.

ქსნის №15, რუსთავის №16 და თბილისის №12 დაწესებულებებში ხორციელდება მსჯავრდებულთა გათავისუფლებისათვის მომზადების პროგრამები.

ფსიქოლოგები და სოციალური მუშაკები მსჯავრდებულებთან მუშაობას გათავისუფლებამდე 4-6 თვით ადრე იწყებენ და მათ სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებაში ეხმარებიან. პროგრამის ფარგლებში, ფსიქორეაბილიტაციის გარდა, მსჯავრდებულები დახმარებას იღებენ გათავისუფლების შემდეგ ოჯახთან ურთიერთობის, განათლების მიღების, დასაქმებისა და პირადი დოკუმენტების მოწესრიგების კუთხით.

ქალთა დაწესებულებაში დანერგილი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამსახურის ინოვაციური პროექტის ფარგლებში, წინასწარ პატიმრობაში მყოფი ქალების ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაციისა და გაუმჯობესების მიზნით, დაწესებულებაში ფსიქოლოგები, კლინიკური სოციალური მუშაკები და ფსიქიატრები მუშაობენ. სპეციალისტები ბრალდებულ ქალებს მათთვის საჭირო კონსულტაციას და პირველად დახმარებას უწევენ.

ყველა დაწესებულებაში ფუნქციონირებს მცირე საწარმო, რომელშიც მსჯავრდებულები არიან დასაქმებულნი და შესაბამის ანაზღაურებას იღებენ.

თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში გაუმჯობესდა სასწავლო და საცხოვრებელი პირობები ბავშვებისთვის. დაინერგა სხვადასხვა სახის კურსები, რომელიც მათ საშუალებას აძლევს დაეუფლონ ცოდნას და შეიმუშაონ უნარები, რათა უკეთ იყვნენ მომზადებულნი საზოგადოებაში რეინტეგრაციისათვის. არასრულწლოვანთა სპეციალურ დაწესებულებაში დაინერგა რაგბის გაკვეთილები, რის შედეგადაც ბავშვები ჯანსაღი ცხოვრების წესს და გუნდურობას სწავლობენ.

რეფორმის ძირითად მიღწევებს შორისაა: გაუმჯობესებული კანონმდებლობა და პოლიტიკა, კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვებთან მიმართებით, კვალიფიციური პერსონალი, რომელსაც კარგად ესმის ბავშვის უფლებები და მასთან მუშაობის სპეციფიკა, სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვა, როცა გათვალისწინებულია თითოეული ბავშვის საჭიროებები და სოციალური მუშაკების, ფსიქოლოგებისა და სპეციალურად მომზადებული პრობაციის ოფიცრების დახმარება.

ასევე, ძალიან მნიშვნელოვანია, სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში გაუმჯობესებული ინფრასრტუქტურა. მეტი თვალსაჩინოებისათვის ,,პრესა.ჯი’’ ფოტორეპორტაჟს გთავაზობთ, როგორი იყო სასჯელაღსრულების დაწესებულებები დღემდე და როგორია დღეს.


თეგები :